Ses Metodu


ses metodu cilt1
 1. Dünyada ilk defa sistematik ses yapım ve eğitim metodu olarak tüm ülkelerde okullara müfredat, sertifika programları ve seslerini mesleklerinde aktif olarak kullananlara (Öğretmenler, dublaj sanatçıları, spikerler, avukatlar, komutanlar, müezzinler, konuşmacılar, siyasetçiler vs.) temel bir eğitim sağlamaktadır.
 2. Disiplinler arası bir çalışmadır (matematik, fizik, tıp, psikoloji, felsefe, tıp, edebiyat, müzikoloji, sosyoloji vs.).
 3. Müzik, bilim ve teknoloji alanında yeni ve modern bir sistem, planlama, uygulama ve takip sistemi sunmaktadır.
 4. Dünyada ilk defa ses yapım ve eğitimini dijital alana taşımıştır. Bu sistemde ses yapımı ve eğitiminde bir enstrüman eşliğine ihtiyaç yoktur.
 5. Provaların renkli notalarla ve çeşitli kodlarla sunularak hem çalışmalarda öğrencinin de aktif ve manevra alanının geniş olmasına bir zemin hazırlamakta, hem de kendi sesini ve sesi oluşturan mekanizmayı bilimsel olarak tanımasını sağlamaktadır.
 6. Dünyada ilk defa ses sağlığı ve ses fizyoterapisi için altyapı, tedavi ve bakım için öneri ve provalar sunmaktadır.
 7. Müzik alanında yeni teknikleri; yeni cetveller, şemalar, ölçekler, formüller ve testler ile sunmaktadır. Ayrıca Türkiye ve dünya ses yapım ve eğitimi literatürüne bu metot ile yeni kavramlar kazandırılmıştır.
 8. Eğitimde teknik çalışma ve antrenman paralel yürütülmektedir.
 9. Cesaretle söyleyebilirim ki bu metot tüm dünya ses sanatının eğitim ihtiyacını karşılayabilir.

  Cavit Murtezaoğlu


Ses Metodu Cilt 1 İçindekiler

 1. Giriş: Hatıralarım
 2. Yöntem Üzerine
 3. Amaçlar ve Eğitim Süreçleri
 4. Müziği Tanımanın 3 Esası
 5. Sesi Koruma Yöntemleri
 6. Ses Hastalıları
 7. Solfej, Şan ve Ses Yapımın Farklılıkları
 8. Bireysel ve Toplu Dersler
 9. Teknik Direktör ve Antrenörlük
 10. Gelişim Günlüğü
 11. Eğitimdeki 4 Aşama ve Onların Bedendeki Karşılıkları
 12. Ses ve Keman Yapımındaki Benzerlikler
 13. Performansa Kadar Yaşanan Süreçler
 14. Teşhis ve Testler
 15. PROVALAR

 16. 1.bh(Beden hareketleri)
 17. 1.kap (Kasların Aktifleştirilmesi Provaları)
 18. 1.inskap (İnsprasyon Kapasite Provaları)
 19. 1.bb (Basınç Bölgesi Provaları: Kasık Kasları-Karın Kasları)
 20. 1.bm (Basınç Miktarı)
 21. 1.tn (Tam Nefes Provaları)
 22. 1.vdn (Vokal ve Diyalog Nefesi Provaları)
 23. Bm ve 4 Bölgenin İlişkileri
 24. 1.üçn (Üç Çeyrek Nefes Provaları)
 25. 1.yn (Yarım Nefes Provaları)
 26. 1.çn (Çeyrek Nefes Provaları)
 27. 1.kn (Karma Nefes Provaları)
 28. 1.oku
 29. 1.m (Melodik Provalar)

Sakarya Üniversitesi Ses Metodu Sertifika Programı

SES METODU (NEFES ALMA TEKNİKLERİ)

Dünyada insan sesinin yapımı üzere bir ilk metot olan “Ses Metodu” lise ve üniversiteler için 15 ciltte hazırlanmıştır. Bu metot, ses eğitimi, şan, solfej, ses terapisi ve ses ile alakalı tüm eğitimlerin altyapısını oluşturmaktadır. Enstrüman yapımı olmadan bir sazın eğitiminin verilmesi mümkün olmadığı gibi, ses yapımı olmadan her türlü ses eğitimi sonuçsuzdur. Ses Yapımı Metodu üç sistemi kordine edip (Jeneratör-vibratör ve rezonatör sistem) sesi her bir amaç için (Vocal-hitabe-sinema-tiyatro-dublaj-öğretmenlik-avukatlık gibi sesin çok önem arz ettiği birçok meslek grupları) hazırlar. Bu dizi videolar Sakarya Üniversitesi’nde Sertifika programı için hazırlanmıştır. İyi seyirler.

THE VOICE METHOD (Respitation Technics)

The Voice Method, which is the first method of building human voice in the world, is prepared for high-schools and universities as 15 volumes. This method sets up a substructure for voice training, solfege, voice therapy and all training concerning voice. As instruction of a musical instrument is impossible without building an instrument, all voice training is futile without building a voice. The Voice Construction Method prepares the voice by coordinating three systems (Generator- Vibrator- and Resonator System) for all purposes (Different professional groups related to vocal- oratory-cinema-theatre-dubbing-teaching-law for which voice is important). This series of videos are prepared for the Certificate Program of The Sakarya University. Enjoy the videos.


Top