SES METODU (NEFES ALMA TEKNİKLERİ)

Dünyada insan sesinin yapımı üzere bir ilk metot olan “Ses Metodu” lise ve üniversiteler için 15 ciltte hazırlanmıştır. Bu metot, ses eğitimi, şan, solfej, ses terapisi ve ses ile alakalı tüm eğitimlerin altyapısını oluşturmaktadır. Enstrüman yapımı olmadan bir sazın eğitiminin verilmesi mümkün olmadığı gibi, ses yapımı olmadan her türlü ses eğitimi sonuçsuzdur. Ses Yapımı Metodu üç sistemi kordine edip (Jeneratör-vibratör ve rezonatör sistem) sesi her bir amaç için (Vocal-hitabe-sinema-tiyatro-dublaj-öğretmenlik-avukatlık gibi sesin çok önem arz ettiği birçok meslek grupları) hazırlar. Bu dizi videolar Sakarya Üniversitesi’nde Sertifika programı için hazırlanmıştır. İyi seyirler.

THE VOICE METHOD (Respitation Technics)

The Voice Method, which is the first method of building human voice in the world, is prepared for high-schools and universities as 15 volumes. This method sets up a substructure for voice training, solfege, voice therapy and all training concerning voice. As instruction of a musical instrument is impossible without building an instrument, all voice training is futile without building a voice. The Voice Construction Method prepares the voice by coordinating three systems (Generator- Vibrator- and Resonator System) for all purposes (Different professional groups related to vocal- oratory-cinema-theatre-dubbing-teaching-law for which voice is important). This series of videos are prepared for the Certificate Program of The Sakarya University. Enjoy the videos.